Aktivity

Šeltie boli už v minulosti všestranne používané na farmách k práci. V súčasnosti záujem o kynologické športy narastá a stále viac sa šeltie pre svoju učenlivosť, inteligenciu a chuť do práce využívajú ako vytrvalé, šikovné pracovné psi. Kynologické športy vznikali len tak pre radosť a ako náplň voľného času ľudí a psov. Z tejto zábavy sa vyvinulo niekoľko regulérnych športových disciplín, ktoré majú pravidlá, súťaže aj majstrovstvá, ale stále sa kladie hlavný dôraz na prehlbovanie vzťahu medzi človekom a jeho šeltiou. Šport dáva rovnaké šance všetkým šeltiám. Nie je podstatná veľkosť, farba, úspechy vo výstavných kruhoch ani hustota a dĺžka srsti. Dôležité je však aby sa jednalo o šeltie zdravé a temperamentné, ktoré pohyb a hra baví a chápu ich ako radosť. Výber psích športov je stále pestrejší.

PAENIE OVIEC

V chove šeltií na Slovensku neboli nikdy prvoradé vlohy na pasenie a prácu. Preto si vlohy na pasenie oviec zachovali len niektoré šeltie. Pastiersky pud je zdedený, nedá sa tréningom nacvičiť. Šeltia vhodná na pasenie by mala by byť temperamentná, ochotná pracovať a smelá. Nežiaduca je bojazlivosť alebo naopak agresivita. Na Slovensku je zatiaľ len jediná šeltia, ktorá aktívne pasie ovce a zúčastňuje sa medzinárodných trialov v pasení oviec, naša úžasná Charlotte Isabell Harisson, ktorá ma silnú vlohu na pasenie oviec a predáva ju aj všetkým svojim šteňatám: Dotty Dream Harisson (ZVOP, HWT IHT1 TS), Diesel Power Harisson (ZVOP, HWT IHT1 TS). Skúšky vlôh pasenia oviec má zložené aj jej brat Chilli Little Harisson (ZVOP).

AGILITY

Agility je šport so psom, kde psovod navádza psa po parkúre s prekážkami. Agility je šport pre každého, kto má rád pohyb a hru. Šeltia má na to tie najlepšie predpoklady. Je inteligentná, rýchla, veľmi ľahko a rada sa učí. Šeltie Harisson so zloženými skúškami v agility: Beauty Victoria Harisson SA3, Chilli Little Harisson SA3, Charlotte Isabell Harisson MA2, Dotty Dream Harisson, Darcy Darling Harisson, Diesel Power Harisson, Dakar Driver Harisson MA1.

FRISEBEE

Vo frisbee je dôležité lietajúci tanier dobre hodiť a dobre chytiť. Šikovný musí byť rovnako pes ako aj psovod. Hodnotí sa vzájomná zohratosť týmu, spolupráca človeka a jeho psa ako aj celkový dojem. Najdôležitejším predpokladom pre frisbee je hravosť človeka i psa a záujem psa o lietajúci tanier a aportovanie. U nás je frisbee len v začiatkoch. Šeltie Harisson, ktoré sa venujú frisbee: Diesel Power Harisson, Darcy Darling Harisson.

DOG DANCING

Dog dancing je pohybovanie sa na hudbu spolu so psom. Na súťažiach porota hodnotí celkový umelecký dojem, ochotu psa a predvedenie povinných cvikov. Šeltie Harisson, ktoré sa venujú dog dancingu: Dotty Dream Harisson.